Kontakt podaci

Puni naziv: Inti, obrt za trgovinu
Skraćeni naziv: Inti
OIB: 28180443585
Adresa: Franje Kosine 17, 31400 Đakovo
Transakcijski račun: HR2324070001100198762, OTP banka
Matični broj obrta: 98193325
Obveznik PDV-a: NE

Kontaktirajte nas