Kontakt podaci

Puni naziv: Inti, obrt za trgovinu
Skraćeni naziv: Inti
OIB: 28180443585
Adresa: Franje Kosine 17, 31400 Đakovo
Transakcijski račun: HR5623400091160748363, PBZ banka
Matični broj obrta: 98193325
Obveznik PDV-a: DA

Kontaktirajte nas